TessadeJosselin_ID_1.jpg
       
     
TessadeJosselin_ID_2.jpg
       
     
 Tessa de Josselin for  I-D interview    STYLING Anna Santangelo                           HAIR and MAKE UP Peter Beard PHOTOGRAPHY Rasa Juskeviciute
       
     
TessadeJosselin_ID_6.jpg
       
     
TessadeJosselin_ID_5.jpg
       
     
TessadeJosselin_ID_1.jpg
       
     
TessadeJosselin_ID_2.jpg
       
     
 Tessa de Josselin for  I-D interview    STYLING Anna Santangelo                           HAIR and MAKE UP Peter Beard PHOTOGRAPHY Rasa Juskeviciute
       
     

Tessa de Josselin for I-D interview 

STYLING Anna Santangelo                           HAIR and MAKE UP Peter Beard PHOTOGRAPHY Rasa Juskeviciute

TessadeJosselin_ID_6.jpg
       
     
TessadeJosselin_ID_5.jpg